Meny

Västra Nybackakvarteret

Vackert placerat intill grönområden och i direkt anslutning till service och kommunikationer vid Orminge Centrum uppförs hyresrätter och en förskola.

Kungsvåningen uppför i egen regi, för långsiktig förvaltning fem punkthus inom västra Nybackakvarteret. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggstart sker under hösten 2018. Lägenheterna förväntas stå klara under våren 2020.

Idag planeras för 112 hyresrättslägenheter om 1-4 rum och kök samt en förskola för cirka 70 barn i soutteräng mot parken.

Förskolan är placerad i bottenplan samt i souterräng mot parken i ett av husen som vetter mot allmänning. Egen förskolegård kommer att anläggas på taket till souterrängvåning med direktaccess från entréplan. Ytterligare förskolegård ligger i direkt anslutning till souterrängplan och med access till omgivande grönområden.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggstart sker under hösten 2018.  

Är du intresserad av att bedriva förskoleverksamhet i Saltsjö-Boo går det bra att redan nu kontakta oss för mer information.

Projektbilder