Meny

Västra Nybackakvarteret

Vackert placerat intill grönområden och i direkt anslutning till service och kommunikationer vid Orminge Centrum uppförs hyresrätter och en förskola.

 

Kungsvåningen uppför i egen regi, för långsiktig förvaltning fem punkthus inom västra Nybackakvarteret. Här bygger vi 114 hyreslägenheter om 1-4 rum och kök samt en förskola för cirka 70 barn. Fastigheten förväntas stå klar till hösten 2020.

Förskolan är placerad i bottenplan samt i souterräng mot parken i ett av husen som vetter mot allmänning. Egen förskolegård kommer att anläggas på taket till souterrängvåningen med direktaccess från entréplan. Ytterligare förskolegård ligger i direkt anslutning till souterrängplan och med access till omgivande grönområden.

Är du intresserad av att bedriva förskoleverksamhet i Saltsjö-Boo går det bra att redan nu kontakta oss för mer information.

Projektbilder