Meny

Västra Nybackakvarteret

Vackert placerat intill grönområden och i direkt anslutning till service och kommunikationer vid Orminge centrum uppförs en förskola.

 

Kungsvåningen uppför i egen regi, för långsiktig förvaltning fem punkthus inom västra Nybackakvarteret. Här bygger vi, förutom hyreslägenheter, en förskola för cirka 70 barn. Fastigheten står klar till hösten 2020.

Förskolan är placerad i bottenplan samt i souterräng mot allmänning med adress Edövägen 17 B och 17 C. Egen inhägnad förskolegård anläggs på taket till souterrängvåningen med direktaccess från entréplan. Ytterligare gårdsmark ligger i anslutning till souterrängplan och med access till omgivande grönområden.

Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i privat regi av Famnens Förskolor med start i januari 2020.

Vill du läsa mer om Famnens förskolor, klicka här!

Projektbilder