Meny

Kvarteret Brytaren mindre

I optimalt läge vid Nya gatan planerar Kungsvåningen ett kvarter med verksamhetslokaler i sockelvåningen i det nya Centrala Nacka och med direkt anslutning till den kommande tunnelbanan.

Brytaren mindre ingår i nya stadsutvecklingsprojektet Nacka stad. Här är det nära till allt - mötesplatser, natur och kultur. Utbudet av service är stort och kommunikationerna som är goda redan idag kommer att utveccklas med tunnelbana och ny bussterminal.

Kungsvåningen verkar tillsammans med kommunen för att området detaljplaneläggs för bostäder och kommersiella lokaler. Den preliminära byggrätten för Brytaren mindre uppgår till cirka 9000 kvadratmeter BTA bostad och cirka 900 kvadratmeter BTA lokal.

Markanvisningen har erhållits genom tävling där gestaltning varit avgörande. Kungsvåningen fick högsta poäng för det arkitektoniska utförande av kvarteret. Detaljplanearbetet pågår och förväntas vinna laga kraft kring årsskiftet 2020/2021. Inflyttning beräknas preliminärt till 2022/2023.

Kvarteret kommer att få lokaler för varierande ändamål i sockelvåningarna. Är du intresserad av att bedriva verksamhet i en lokal som ligger mitt i de nya promenadstråk som ansluter till Nacka centrum och den kommande tunnelbanan är du välkommen att redan nu kontakta oss.

 

 

 

 

Projektbilder