Meny

Kvarteret Brytaren mindre

I optimalt läge i det nya Centrala Nacka uppför Kungsvåningen ett kvarter med hyresbostäder och verksamhetslokaler. Nya Gatan har direkt anslutning till den kommande tunnelbanan i norr och sträcker sig ner till Värmdövägen i söder.

Kvarteret Brytaren mindre ingår i det naturbana stadsutvecklingsprojektet Centrala Nacka. Här är det nära till allt - mötesplatser, natur och kultur. Utbudet av service är stort och kommunikationerna som är goda redan idag kommer att utvecklas med tunnelbana och ny bussterminal.

Detaljplanen för området, med både bostäder och kommersiella lokaler, har vunnit laga kraft. Vi projekterar för 112 hyreslägenheter i varierad storlek 1-4 rum och kök samt åtta verksamhetslokaler. Byggstarten ägde rum i januari 2022 och preliminär inflyttning planeras hösten 2023.

Markanvisningen har erhållits genom tävling där gestaltning varit avgörande. Kungsvåningen fick högsta poäng för det arkitektoniska utförande av kvarteret. Vi jobbar med Enter Arkitektur AB.

Kvarteret kommer att få lokaler för varierande ändamål i sockelvåningarna. Är du intresserad av att bedriva verksamhet i en lokal som ligger mitt i de nya promenadstråk som går genom Central Nacka och med närhet till den kommande tunnelbanan är du välkommen att kontakta oss redan nu. 

Följ utvecklingen av kvarteret här! 

 

Projektbilder