Meny

Kvarteret Brytaren mindre

I optimalt läge vid Nya gatan planerar Kungsvåningen ett kvarter med verksamhetslokaler i sockelvåningen i det nya Centrala Nacka och med direkt anslutning till den kommande tunnelbanan.

Kvarteret Brytaren mindre ingår i nya stadsutvecklingsprojektet Nacka stad. Här är det nära till allt - mötesplatser, natur och kultur. Utbudet av service är stort och kommunikationerna som är goda redan idag kommer att utveccklas med tunnelbana och ny bussterminal.

Kungsvåningen har tillsammans med kommunen verkat för att detaljplanen för området, med både bostäder och kommersiella lokaler, vunnit laga kraft. Byggrätten för Kvarteret Brytaren mindre uppgår till cirka 9000 kvadratmeter BTA bostad och cirka 900 kvadratmeter BTA lokal. Beräknad byggstart hösten 2021 och preliminär inflyttning hösten 2023.

Markanvisningen har erhållits genom tävling där gestaltning varit avgörande. Kungsvåningen fick högsta poäng för det arkitektoniska utförande av kvarteret. Vi jobbar med Enter Arkitektur AB.

Kvarteret kommer att få lokaler för varierande ändamål i sockelvåningarna. Är du intresserad av att bedriva verksamhet i en lokal som ligger mitt i de nya promenadstråk som ansluter till Nacka centrum och den kommande tunnelbanan är du välkommen att redan nu kontakta oss. 

 

 

 

Projektbilder