Meny

Kvarteret Brytaren mindre

I optimalt läge vid Nya gatan planerar Kungsvåningen ett kvarter med hyresrättslägenheter i det nya Centrala Nacka och i direkt anslutning till den kommande tunnelbanan.

Brytaren mindre ingår i nya stadsutvecklingsprojektet Nacka stad. Här är det nära till allt - mötesplatser, natur och kultur. Utbudet av service är stort och kommunikationerna som är goda redan idag kommer att utvecklas med tunnelbana och ny bussterminal.

Kungsvåningen verkar tillsammans med kommunen för att området detaljplaneläggs för bostäder och kommersiella lokaler. Den preliminära byggrätten för Kvarteret Brytaren mindre uppgår till cirka 9000 kvadratmeter BTA bostad och cirka 900 kvadratmeter BTA lokal.

Markanvisningen har erhållits genom tävling där gestaltning varit avgörande. Kungsvåningen fick högsta poäng för det arkitektoniska utförande av kvarteret. Detaljplanearbetet pågår och förväntas vinna laga kraft kring årsskiftet 2020/2021.

Preliminärt kan hyresrättslägenheterna stå klara 2022/2023. Idag planeras för 113 lägenheter i varierad storlek 1-4 rum och kök.

Lägenheterna fördelas genom vårt eget kösystem samt av Stockholms bostadsförmedling.

Projektbilder