Meny

Kvarteret Brytaren mindre

I optimalt läge i det nya Centrala Nacka planerar Kungsvåningen ett kvarter med hyresbostäder. Nya Gatan har direkt anslutning till den kommande tunnelbanan i norr och sträcker sig ner till Värmdövägen i söder.

Kvarteret Brytaren mindre ingår i det nya stadsutvecklingsprojektet Nacka stad. Här är det nära till allt - mötesplatser, natur och kultur. Utbudet av service är stort och kommunikationerna som är goda redan idag kommer att utvecklas med tunnelbana och ny bussterminal.

Detaljplanen för området, med både bostäder och kommersiella lokaler, har vunnit laga kraft. Vi projekterar för 112 hyreslägenheter i varierad storlek 1-4 rum och kök. Beräknad byggstart hösten 2021 och preliminär inflyttning hösten 2023.

Markanvisningen har erhållits genom tävling där gestaltning varit avgörande. Kungsvåningen fick högsta poäng för det arkitektoniska utförande av kvarteret. Vi jobbar med Enter Arkitektur AB.

Lägenheterna fördelas genom vårt eget kösystem samt av Stockholms bostadsförmedling.

För att ställa dig i vår bostadskö, registrera dig här!

Projektbilder