Meny

Fittjahöjden

Fastigheten som vetter mot den nya gågatan i Fittja Centrum stod klar för inflyttning den 1 mars 2019. Läget är optimalt intill centrumbyggnaden och med tunnelbana och knutpunkt för bussar runt hörnet.

I gatuplanet inryms Botkyrka kommuns nya konsthall och bibliotek.

Kungsvåningen har genomfört en ny detaljplan för området som innebär en total upprustning och förtätning. Denna ny- till- och ombyggnation startade 2016 och kommer att pågå över flera år. Här planerar vi, förutom uppförandet av drygt 400 nya bostäder, för en expansion av lokaler i gatuplanen i respektive utbyggnadsetapp.

Etapp 1 innebar en höjning av centrumbyggnaden för ett nytt vård- och omsorgsboende i tre våningar för Botkyrka kommun samt en utbyggnad av service i gatuplanet med uppglasade fasader som vänder sig mot Fittjas Centrums nya gågata. Denna etapp stod klar till årsskiftet 2017/2018.

Etapp 2, Fittjahöjden, är ett hyresbostadshus som vetter mot den nya gågatan i öster och parken i väster. I gatuplanet inryms kommunens nya konsthall och bibliotek och skogsdungen intill kommer att omvandlas till en upplyst park i ett samarbete mellan Botkyrka kommuns kulturförvaltning och den nya konsthallen. Fastigheten stod klar för inflyttning den 1 mars 2019.

Fittja Centrum har fått en ny siluett samt liv och rörelse kring det nya stråket. 

 

Projektbilder