Meny

Fittja Light

Snart påbörjas Kungsvåningens tredje etapp i centrala Fittja. Fittja Light består av 110 nya bostäder och verksamhetslokaler som uppförs intill centrumbyggnaden och torget med direkt access till bussar och tunnelbana.

Projektet Fittja Light är det tredje projektet som byggs inom den detaljplan som togs fram tillsammans med Botkyrka Kommun för utvecklingen av Fittja Centrum. De inledande delprojekten var påbyggnaden av det befintliga centrumhuset samt byggnationen av Fittjahöjden, ett nytt flerbostadshus mot stadsparken. Fittja Light planeras byggstartas under 2023. Etappen omfattar flera verksamhetslokaler samt 110 hyreslägenheter i varierande storlekar om 1-4 rum och kök. Alla lägenheter har balkong och två gemensamma tvättstugor finns till hyresgästernas förfogande.

Fittja Light byggs på parkeringsytan direkt öster om centrumbyggnaden och blir därmed en ren förlängning av fastigheten. Den nya huskroppen vinklas kring en upphöjd bostadsgård och varierar från 4 till 12 våningar. Projektet innehåller lägenheter i varierade storlekar och utförande. Bostädernas fyra trapphus spegelvänds symmetriskt på ett enkelt, rationellt och effektivt sätt men får en yttre gestaltning med stor variation och egen karaktär. De trappande volymerna förstärks av en varierad utformning av husets längsgående balkonger som bildar fem sammanhållna, vertikala volymer som bryter upp fasaden. Såväl fasadytor som de stora balkongerna gestaltas helt i vitt där variationen istället skapas genom djupverkan och de olika balkongkaraktärerna.

En dubbelhög sockelvåning tar upp den sluttande marken och skapar nya ytor och lokaler för handel, kontor och annat kommersiellt innehåll. Stora glaspartier, kontors- och bostadsentréer skapar liv och ljus längs ut mot torget och kringliggande gator för ett mer levande centrum och en ökad trygghet.

I direkt anslutning till Fittja Lights färdigställande planerar Kungsvåningen att uppföra ytterligare cirka 200 lägenheter samt ett parkeringsgarage.

Du kan ställa dig i kö för en lägenhet i Fittja via vår bostadskö. Lägenheterna fördelas genom vårt eget kösystem. Registrera dig här.

 

Projektbilder