Meny

Fittja Centrum

Fittja Centrum är ett unikt förortscentrum med anor från 70-talet. Här ryms idag butiker för närservice samt vårdlokaler och kontor.

Kungsvåningen har genomfört en ny detaljplan för området som innebär en total upprustning och förtätning av centrala Fittja. Denna pågående ny- till- och ombyggnation startade 2016 och innefattar totalt cirka 400 nya bostäder och lokaler. 

Etapp 1 innebar en höjning av centrumbyggnaden för ett nytt vård- och omsorgsboende i tre våningar för Botkyrka kommun samt en utbyggnad av service i gatuplanet med glasade fasader som vänder sig mot Fittjas Centrums nya gågata. Denna etapp stod klar till årsskiftet 2017/2018.

Etapp 2, Fittjahöjden, är ett hyresbostadshus som vetter mot den nya gågatan i öster och parken i väster. I gatuplanet inryms kommunens nya bibliotek och konsthall och skogsdungen intill kommer att omvandlas till en upplyst park i ett samarbete mellan Botkyrka kommuns kulturförvaltning och den nya konsthallen. Fastigheten stod klar för inflyttning den 1 mars 2019.

Etapp 3, Fittja Light, består av 110 nya bostäder och verksamhetslokaler som uppförs intill centrumbyggnaden och torget med direkt access till bussar och tunnelbana.

Fittja Centrum har fått en ny siluett samt liv och rörelse kring det nya stråket. 

Projektbilder