Meny

Fittja Centrum

Kungsvåningen har gemensamt med Botkyrka kommun genomfört en ny detaljplan för Fittja centrum som innebär en total upprustning och förtätning av centrumfastigheten.

Etapp 1 omfattar en höjning av centrumbyggnaden för ett nytt äldreboende i tre våningar samt en utbyggnad av service i bottenplan med uppglasade fasader som vänder sig mot Fittjas centrums nya gågata. Denna etapp stod klar till årsskiftet 2017/2018.

Etapp 2 Fittjahöjden med byggstart hösten 2017 är ett hyresbostadshus som vätter mot nya gågatan i öster och parken i väster. I bottenplan kommer kommunens nya bibliotek och konsthall inrymmas och skogsdungen intill ska av Botkyrka kommun omvandlas till en upplyst park i ett samarbete med kulturförvaltningen och den blivande konsthallen. 

Fittja centrum får en ny siluett samt liv och rörelse kring det nya stråket. Kungsvåningen planerar att uppföra totalt ca 400 lägenheter inom detaljplanen för Fittja centrum. Idag ryms butiker för närservice samt vårdlokaler och kontor inom fastigheten. Utbyggnaden kommer att möjliggöra ytterligare lokaler i bottenplan i respektive etapp. Det optimala läget för fastigheten med tunnelbana och bussar i direkt anslutning gör att intresset för lokalerna är mycket stor.

Projektbilder