Meny

Högsta kreditvärdighet i 20 år

Vi är stolta över att vara ett av de 545 företag, av Sveriges totalt 494 105 aktiebolag, som har haft högsta kreditvärdighet under perioden 1998-2017

Vi har över tiden varit en av Sveriges mest lönsamma bygg- och fastighetsutvecklingskoncerner med högsta kreditvärdighet utan avbrott sedan 1998 och med nyckeltal väsentligt över branschens genomsnitt.

Sedan starten 1986 har Kungsmontage och Kungsvåningen, trots stora konjunktursvängningar i branschen, visat stabil tillväxt.