Meny

Vi förvaltar långsiktiga relationer

Kungsvåningen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Våra fastigheter återfinns i Storstockholm och Mälardalen och består av såväl kommersiella lokaler för handel och kontor som offentliga lokaler och bostäder.

 

KUNGSMONTAGE

Vårt systerbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Mer info