Meny

Vi förvaltar långsiktiga relationer

Från byggentreprenör till fastighetsbolag

Under våra 30 år i branschen har vi gått från att vara ett renodlat byggföretag till att äga, utveckla och förvalta fastigheter i egen regi

Om oss Vår historia

KUNGSMONTAGE

Vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till hyresgästanpassningar.

Mer info