Meny

Botkyrka vårdcentral öppnar i Fittja Centrum

Kungsvåningen välkomnar en ny vårdcentral om 1045 kvadratmeter till Fittja Centrum. Centrumbyggnaden består av totalt cirka 16 200 kvm butiksyta och offentliga lokaler, varav cirka 40 procent utgör vård.

”Vi vill skapa ett centrum som ger bra förutsättningar för boende i området när det kommer till hälsa och service. En stor del av byggnadens ytor är idag dedikerade till vård och hälsa vilket vi ser som mycket positivt för centrala Fittja.” säger Mi Sundquist, ansvarig för fastighetsutveckling på Kungsvåningen.

Utbudet av vård och medborgarservice i Fittja Centrum innefattar förutom vårdcentraler bland annat ett medborgarcenter, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, testmottagning, vård- och omsorgsboende och tandläkarmottagning.

Botkyrka vårdcentral är en del av Sensum Hälsocenter vars koncept är att erbjuda välutrustade vårdcentraler med fler tjänster under samma tak. Botkyrka vårdcentral erbjuder en komplett primärvård som bland annat inkluderar rehabkoordinator, medicinsk fotvård, psykolog, sjukgymnast, kiropraktor och laboratorium. Genom att ta hand om fler patienter på samma plats är målet att effektivisera flödet av patienter och minska vårdköerna.

”Vi vill erbjuda trygg och säker vård med bästa möjliga patientbemötande. Med perfekt läge, modern planlösning och ett bra flöde för medarbetare och patienter har vi ett mycket bra utgångsläge” säger Pegah Tasharrofi, verksamhetschef på Botkyrka vårdcentral.

Mer information om Botkyrka vårdcentral finns här.

Publicerat den 2022-10-13

KUNGSMONTAGE

Vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Mer info