Meny

Kungsvåningen i Nacka Magasin

I den senaste utgåvan av tidningen Nacka Magasin medverkar Kungsvåningen i en artikel om hur hållbarhet genomsyrar koncernens hela verksamhet, både i byggande och förvaltning.

Kungsvåningen är en av byggaktörerna i området kring det gamla elverkshuset i Centrala Nacka. Kvarteret kommer inom en tvåårsperiod att förvandlas till ett levande kvarter och mötesplats med vackra byggnader, grönskande torg och välkomnande gator. I Centrala Nacka påbörjas byggnationen av drygt 110 hyresrätter med tillhörande butiker och servicelokaler i bottenplan under december 2021.

För att läsa artikeln gå till sida 19 via länken;
https://issuu.com/newsfactory/docs/nm0421

Publicerat den 2021-12-09

KUNGSMONTAGE

Vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Mer info