Meny

Klart för Kungsvåningen i Centrala Nacka

Nu har detaljplanen för Elverkshuset inom projektet Nya gatan vunnit laga kraft. Här utvecklar Kungsvåningen ett nutida stadskvarter i det framtida Nacka Centrum. Vi uppför drygt 100 hyresbostäder med tydligt hållbar och miljömedveten profil.

Läs mer om vårt projekt

Läs mer på Nacka kommuns hemsida nacka.se

Ställ dig i vår bostadskö redan nu!

 

 

Publicerat den 2021-01-19

KUNGSMONTAGE

Vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Mer info