Meny

"I dare to dream of cities for all" #UrbanGirlsMovement

Kungsvåningen har deltagit i projektet Urban Girls Movement

“Planera och bygg staden utifrån tjejers behov och den kommer fungera för alla”

#UrbanGirlsMovement visar hur feministisk stadsplanering kan användas som ett verktyg för
att implementera Agenda 2030 på lokal nivå.

#UrbanGirlsMovement startade med en digitalkartläggning av globala goda exempel.

Se kartläggningen på www.globalutmaning.se

Resultaten från projektet i @Botkyrka kommer att presenteras den 31 oktober med @Vinnovase @Iteam1337 @BlockByBlockorg @UNHabitat @MistraUrbanFut

Läs mer om projektet och ta del av resultaten här!

Publicerat den 2019-10-28

KUNGSMONTAGE

Vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Mer info