Meny

Markanvisning Orminge Centrum, Nacka

Nu står det klart att Kungsvåningen/Kungsmontage föreslås få bygga i Nybackakvarteret i Orminge Centrum.

Markanvisningen innebär en tilldelning av en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 45 hyresrätter (4 500 kvm) samt en förskola (1 000 kvm). Tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsen den 29 augusti.

"Vi kommer att skapa kvalitativa hyresbostäder med en långsiktig förvaltning i Nacka. Det är ett av våra mål som infrias när vi får förmånen att etablera oss som fastighetsförvaltare i vår hemkommun", säger Mi Sundquist, Kungsvåningen.

Publicerat den 2016-08-22

KUNGSMONTAGE

Vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten samt hyresgästanpassningar.

Mer info